Vstavané skrine, vstavané skrine s posuvnými dverami, kovanie na skrine, drevotriesky na mieru


Prejdi na obsah

Posuvné dvere na mieru + cenník

Drevotrieskové dosky Posuvné dvere

Objednajte si teraz posuvné dvere a dovoz v rámci Bratislavy máte iba za 10€ !!!
( bez montáže, zamerania a vynášky )


Posuvné dvere Vám vyrobíme na Vami požadovaný rozmer presne na milimeter do výšky * 265 cm a do šírky 125 cm. V prípade iných rozmerov, čo sa týka výšky, je príplatok ( viď dole ) . Dvere Vám samozrejme dovezieme až k Vám domov ( cena je bez vynášky dverí ). Posuvné dvere Vám vieme vyrobiť aj s predelovacími lištami vrátane vloženia ( všetkých materiálov ), v tom prípade Vám cenu pripravíme podľa Vašej požiadavky. Pýtate sa ako si vyrátať presný rozmer dverí? Je to jednoduché, podľa dole uvedeného príkladu. Poprípade Vám pomôžeme na základe Vaších presných rozmerov.

Dvere výplň drevotrieska 1 kategória
( pozri tu )

výplň DREVOTRIESKA KATEGÓRIA 1
( cena obsahuje komplet dvere do výšky 265 cm v dole uvedenom ráme
vrátane vrchných a spodných koliesok, vrchnú a spodnú koľajnicu v danej šírke dverí )

rámy

BIS
DARAL

OTVORENÝ
MINIMAX

VECTOR
MASTER
ZATVORENÝ

BIS PLUS
(drevodekor)


AKCIA

šírka do

60 cm

58,29 €+DPH

58,29 €+DPH

62,49 €+DPH

58,29 €+DPH

65 cm

63,14 €+DPH

63,14 €+DPH

67,70 €+DPH

63,14 €+DPH

70 cm

68,01 €+DPH

68,01 €+DPH

72,91 €+DPH

68,01 €+DPH

75 cm

72,86 €+DPH

72,86 €+DPH

78,11 €+DPH

72,86 €+DPH

80 cm

77,72 €+DPH

77,72 €+DPH

83,32 €+DPH

77,72 €+DPH

85 cm

82,57 €+DPH

82,57 €+DPH

88,52 €+DPH

82,57 €+DPH

90 cm

87,44 €+DPH

87,44 €+DPH

93,74 €+DPH

87,44 €+DPH

95 cm

92,29 €+DPH

92,29 €+DPH

98,94 €+DPH

92,29 €+DPH

100 cm

97,15 €+DPH

97,15 €+DPH

104,15 €+DPH

97,15 €+DPH

105 cm

102,00 €+DPH

102,00 €+DPH

109,35 €+DPH

102,00 €+DPH

110 cm

106,87 €+DPH

106,87 €+DPH

114,57 €+DPH

106,87 €+DPH

115 cm

111,72 €+DPH

111,72 €+DPH

119,77 €+DPH

111,72 €+DPH

120 cm

116,58 €+DPH

116,58 €+DPH

124,98 €+DPH

116,58 €+DPH

125 cm

121,44 €+DPH

121,44 €+DPH

129,73 €+DPH

121,44 €+DPH

Dvere výplň drevotrieska 2 kategória
( pozri tu )

výplň DREVOTRIESKA KATEGÓRIA 2
( cena obsahuje komplet dvere do výšky 265 cm v dole uvedenom ráme
vrátane vrchných a spodných koliesok, vrchnú a spodnú koľajnicu v danej šírke dverí )

rámy

BIS
DARAL

OTVORENÝ
MINIMAX

VECTOR
MASTER
ZATVORENÝ

BIS PLUS
(drevodekor)


AKCIA

šírka do

60 cm

61,29 €+DPH

61,29 €+DPH

62,49 €+DPH

61,29 €+DPH

65 cm

66,40 €+DPH

66,40 €+DPH

67,70 €+DPH

66,40 €+DPH

70 cm

71,51 €+DPH

71,51 €+DPH

72,91 €+DPH

71,51 €+DPH

75 cm

76,61 €+DPH

76,61 €+DPH

78,11 €+DPH

76,61 €+DPH

80 cm

81,72 €+DPH

81,72 €+DPH

83,32 €+DPH

81,72 €+DPH

85 cm

86,83 €+DPH

86,83 €+DPH

88,52 €+DPH

86,83 €+DPH

90 cm

91,94 €+DPH

91,94 €+DPH

93,74 €+DPH

91,94 €+DPH

95 cm

97,04 €+DPH

97,04 €+DPH

98,94 €+DPH

97,04 €+DPH

100 cm

102,15 €+DPH

102,15 €+DPH

104,15 €+DPH

102,15 €+DPH

105 cm

107,25 €+DPH

107,25 €+DPH

109,35 €+DPH

107,25 €+DPH

110 cm

112,37 €+DPH

112,37 €+DPH

114,57 €+DPH

112,37 €+DPH

115 cm

117,47 €+DPH

117,47 €+DPH

119,77 €+DPH

117,47 €+DPH

120 cm

122,58 €+DPH

122,58 €+DPH

124,98 €+DPH

122,58 €+DPH

125 cm

127,68 €+DPH

127,68 €+DPH

129,73 €+DPH

127,68 €+DPH

Dvere výplň drevotrieska 1 kategória 3, zrkadlo strieborné, sklo číre ( pozri tu )

výplň DREVOTRIESKA KATEGÓRIA 3 + zrkadlo striebro/ sklo
( cena obsahuje komplet dvere do výšky 265 cm v dole uvedenom ráme
vrátane vrchných a spodných koliesok, vrchnú a spodnú koľajnicu v danej šírke dverí )

rámy

BIS
DARAL

OTVORENÝ
MINIMAX

VECTOR
MASTER
ZATVORENÝ

BIS PLUS
(drevodekor)


AKCIA

šírka do

60 cm

65,79 €+DPH

65,79 €+DPH

69,99 €+DPH

65,79 €+DPH

65 cm

71,27 €+DPH

71,27 €+DPH

75,41 €+DPH

71,27 €+DPH

70 cm

76,76 €+DPH

76,76 €+DPH

81,66 €+DPH

76,76 €+DPH

75 cm

82,24 €+DPH

82,24 €+DPH

87,49 €+DPH

82,24 €+DPH

80 cm

87,72 €+DPH

87,72 €+DPH

93,32 €+DPH

87,72 €+DPH

85 cm

93,20 €+DPH

93,20 €+DPH

99,15 €+DPH

93,20 €+DPH

90 cm

98,69 €+DPH

98,69 €+DPH

104,96 €+DPH

98,69 €+DPH

95 cm

104,17 €+DPH

104,17 €+DPH

110,82 €+DPH

104,17 €+DPH

100 cm

109,65 €+DPH

109,65 €+DPH

116,65 €+DPH

109,65 €+DPH

105 cm

115,13 €+DPH

115,13 €+DPH

122,48 €+DPH

115,13 €+DPH

110 cm

120,62 €+DPH

120,62 €+DPH

128,32 €+DPH

120,62 €+DPH

115 cm

124,99 €+DPH

124,99 €+DPH

134,14 €+DPH

124,99 €+DPH

120 cm

131,58 €+DPH

131,58 €+DPH

139,98 €+DPH

131,58 €+DPH

125 cm

137,06 €+DPH

137,06 €+DPH

145,81 €+DPH

137,06 €+DPH

Dvere výplň drevotrieska 4 kategória
( pozri tu )

výplň DREVOTRIESKA KATEGÓRIA 4
( cena obsahuje komplet dvere do výšky 265 cm v dole uvedenom ráme
vrátane vrchných a spodných koliesok, vrchnú a spodnú koľajnicu v danej šírke dverí )

rámy

BIS
DARAL

OTVORENÝ
MINIMAX

VECTOR
MASTER
ZATVORENÝ

BIS PLUS
(drevodekor)


AKCIA

šírka do

60 cm

70,29 €+DPH

70,29 €+DPH

74,49 €+DPH

70,29 €+DPH

65 cm

76,14 €+DPH

76,14 €+DPH

80,70 €+DPH

76,14 €+DPH

70 cm

82,00 €+DPH

82,00 €+DPH

86,91 €+DPH

82,00 €+DPH

75 cm

87,86 €+DPH

87,86 €+DPH

93,11 €+DPH

87,86 €+DPH

80 cm

93,72 €+DPH

93,72 €+DPH

99,32 €+DPH

93,72 €+DPH

85 cm

99,58 €+DPH

99,58 €+DPH

105,52 €+DPH

99,58 €+DPH

90 cm

105,44 €+DPH

105,44 €+DPH

111,74 €+DPH

105,44 €+DPH

95 cm

111,29 €+DPH

111,29 €+DPH

117,94 €+DPH

111,29 €+DPH

100 cm

117,19 €+DPH

117,19 €+DPH

124,15 €+DPH

117,19 €+DPH

105 cm

123,00 €+DPH

123,00 €+DPH

130,35 €+DPH

123,00 €+DPH

110 cm

128,86 €+DPH

128,86 €+DPH

136,56 €+DPH

128,86 €+DPH

115 cm

134,72 €+DPH

134,72 €+DPH

142,77 €+DPH

134,72 €+DPH

120 cm

140,58 €+DPH

140,58 €+DPH

148,98 €+DPH

140,58 €+DPH

125 cm

146,43 €+DPH

146,43 €+DPH

155,18 €+DPH

146,43 €+DPH

Dvere výplň drevotrieska 5 kategória
( pozri tu )

výplň DREVOTRIESKA KATEGÓRIA 5
( cena obsahuje komplet dvere do výšky 265 cm v dole uvedenom ráme
vrátane vrchných a spodných koliesok, vrchnú a spodnú koľajnicu v danej šírke dverí )

rámy

BIS
DARAL

OTVORENÝ
MINIMAX

VECTOR
MASTER
ZATVORENÝ

BIS PLUS
(drevodekor)


AKCIA

šírka do

60 cm

74,79 €+DPH

74,79 €+DPH

78,99 €+DPH

74,79 €+DPH

65 cm

81,00 €+DPH

81,00 €+DPH

85,57 €+DPH

81,00 €+DPH

70 cm

87,26 €+DPH

87,26 €+DPH

92,16 €+DPH

87,26 €+DPH

75 cm

93,49 €+DPH

93,49 €+DPH

98,73 €+DPH

93,49 €+DPH

80 cm

99,72 €+DPH

99,72 €+DPH

105,32 €+DPH

99,72 €+DPH

85 cm

105,95 €+DPH

105,95 €+DPH

111,90 €+DPH

105,95 €+DPH

90 cm

112,18 €+DPH

112,18 €+DPH

118,48 €+DPH

112,18 €+DPH

95 cm

118,42 €+DPH

118,42 €+DPH

125,07 €+DPH

118,42 €+DPH

100 cm

124,65 €+DPH

124,65 €+DPH

131,65 €+DPH

124,65 €+DPH

105 cm

130,88 €+DPH

130,88 €+DPH

138,23 €+DPH

130,88 €+DPH

110 cm

137,11 €+DPH

137,11 €+DPH

144,81 €+DPH

137,11 €+DPH

115 cm

143,34 €+DPH

143,34 €+DPH

151,39 €+DPH

143,34 €+DPH

120 cm

149,58 €+DPH

149,58 €+DPH

157,98 €+DPH

149,58 €+DPH

125 cm

155,81 €+DPH

155,81 €+DPH

164,56 €+DPH

155,81 €+DPH

Príplatky
Dvere do výšky od 265 cm do 275 cm príplatok + 10 %
Dvere do výšky od 275 cm do 300 cm príplatok + 20 %
Dvere do výšky od 300 cm do 325 cm príplatok + 30 %

Ako vypočítať presný rozmer dverí
Výška

Z výšky, ktorú nameráte z tej nižšej odpočítate z výšky priestoru rozmer podľa rámu:

rám otvorený, zatvorený, bis, bis plus, vector, master - 4,5 cm z najnižšej výšky
rám daral, minimax - 3,5 cm z najnižšej výšky

Príklad: výška stropu 265,3 cm - 4,5 cm ( 3,5 cm ) = 260,8 cm ( 261,8 cm ) výška dverí do Vašého priestoru.

Prekrytie dverí

Jedno prekrytie dverí podľa rámu:


rám otvorený + 2,5 cm
rám zatvorený + 3 cm
rám minimax + 3,5 cm
rám daral + 2,5 cm
rám bis ( plus ) + 2,5 cm
rám vector + 4 cm
rám master + 4 cm

Príklad: šírka čistého otvoru ( najširšieho ) 135 cm chceme 2 x dvere ( čiže jedno prekrytie dverí ) 135 cm + 3 cm rám zatvorený ) = 138 cm / 2 ( počet dverí ) =69 cm .


Koľkokrát prekrytie dverí


2x dvere = 1 x prekrytie
3x dvere = 2 x prekrytie
4x dvere = 2 x prekrytie ( 3 x prekrytie )

5x dvere = 4 x prekrytie


V prípade, že si neviete poradiť prosím kontaktujte nás.
Radi Vám pomôžeme.

Za prípadné farebné odchýlky v zobrazení neručíme!

Hlavná stránka | E-shop na kovanie | Manuály k výrobe | Drevotrieskové dosky Posuvné dvere | Systémy | Materiály | Doplnky | Galéria | Cenová ponuka vstavanej skrine | Obchodné podmienky | Kontakt | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu