Vstavané skrine, vstavané skrine s posuvnými dverami, kovanie na skrine, drevotriesky na mieru


Prejdi na obsah

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky OBCHOD s.r.o. pre kúpu a predaj tovaru

I. Všeobecné podmienky
V
šeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma OBCHOD s.r.o so sídlom Tramínová 3, 831 52 Bratislava IČO: 36354937, v obchodnom registri okresného súdu BA I oddiel: Sro vložka 40329/B,IČ DPH: SK 2022174264 (ďalej len "predávajúci") a objednávajúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetových stránok skrineasatniky.sk.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že objednávajúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahov na všetky zmluvy o dielo, uzavreté na internetových stránkach skrineasatniky.sk, prevádzkované predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar, ktorý prezentuje na predmetnej intrnetovej stránke (ďalej len " zmluva o dielo") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a objednávajúcim, vzniknuté pri uzatváraní zmluvy o dielo a reklamácii tovaru.
II. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, chránené podľa platných predpisov, budú použité iba k plneniu zmluvy s objednávajúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe.
III. Reklamácie
Záru
čné podmienky na tovar dodaný firmou OBCHOD s.r.o sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra slúži zároveň ako záručný list.


IV. Objednávanie
Objednávajúcemu bude dodaný tovar a služby za vopred dohodnutú cenu. Ak ide o tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nedržíme skladom, predávajúci objednávajúcemu vopred oznámi cenu a termín dodania tovaru. Každá objednávka bude potvrdená e-mailom. Objednávku tovaru je možné zrealizovať nasledovne:- formou elektronického obchodu, na e-mailovej adrese info@skrineasatniky.sk ,prostredníctvom osobnej návštevy naším predajcom.
V. Dodacia lehota
Dodacia lehota na vstavané skrine a drevotriesky narezané a ohranované na mieru a ďalších služieb je 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky objednávajúcim a úhradou ( rozumej reálnym prípisom) zálohovej platby na účet predávajúceho ak nie je dohodnuté inak. V ojedinelých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. Každá zmena sa objednávajúcemu vopred oznámi.
VI.Platobné podmienky
Objednávajúci sa zaväzuje po potvrdení objednávky najneskôr do 10 pracovných dní uhrad zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej ceny objednávky, buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho: Tatra banka,
č. účtu SK83 1100 0000 0026 2502 8918
alebo hotovostnou platbou osobne predávajúcemu, prípadne dohodou.Pri prevzatí objednaného tovaru( vstavaných skríň, DTD dosiek) sa objednávajúci zaväzuje uhradpredávajúcemu doplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky hotovostnou platbou u predávajúceho alebo na mieste prevzatia tovaru. Tovar je majetkom predávajúceho do kompletného vyplatenia celkovej sumy objednávky.
VII. Ošetrovanie a údržba DTD dosiek a vstavaných skríň
Povrch
DTD dosiek a vstavaných skríň odporúčame ošetrov iba navlhčenou handičkou vo vode so saponátom alebo prípravkom bez obsahu piesku. Povrchovú úpravu je možné poškodiť riedidlami a podobnými chemickými prípravkami a tiež mechanickým poškodením. Skladovanie dodaných DTD dosiek sa odporúča výlučne v suchých priestoroch.
VIII. Záverečné ustanovenia
Všetky ďalšie práva a povinnosti, pokiaľ nie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kontaktné údaje firmy
OBCHOD s.r.o, Tramínová 3, 831 52 Bratislava, telefón: 0911 98 75 75, E-mail: info@skrineasatniky.sk
Čislo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: SK83 1100 0000 0026 2502 8918Hlavná stránka | E-shop na kovanie | Manuály k výrobe | Drevotrieskové dosky Posuvné dvere | Systémy | Materiály | Doplnky | Galéria | Cenová ponuka vstavanej skrine | Obchodné podmienky | Kontakt | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu