google.com, pub-5503485072705860, DIRECT, f08c47fec0942fa0

Vstavané skrine, vstavané skrine s posuvnými dverami, kovanie na skrine, drevotriesky na mieru


Prejdi na obsah

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky OBCHOD s.r.o. pre kúpu a predaj tovaru

I. Všeobecné podmienky
V
šeobecné obchodné podmienky stanovujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy o dielo uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je firma OBCHOD s.r.o so sídlom Tramínová 3, 831 52 Bratislava IČO: 36354937, v obchodnom registri okresného súdu BA I oddiel: Sro vložka 40329/B,IČ DPH: SK 2022174264 (ďalej len "predávajúci") a objednávajúcim. Predmetom je kúpa a predaj tovaru a služieb prostredníctvom internetových stránok skrineasatniky.sk.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že objednávajúci zaslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas so všeobecnými podmienkami. Tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahov na všetky zmluvy o dielo, uzavreté na internetových stránkach skrineasatniky.sk, prevádzkované predávajúcim, na základe ktorej predávajúci dodá tovar, ktorý prezentuje na predmetnej intrnetovej stránke (ďalej len " zmluva o dielo") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a objednávajúcim, vzniknuté pri uzatváraní zmluvy o dielo a reklamácii tovaru.
II. Ochrana osobných údajov
Všetky osobné údaje, chránené podľa platných predpisov, budú použité iba k plneniu zmluvy s objednávajúcim a nebudú zverejnené ani poskytnuté tretej osobe.
III. Reklamácie
Záru
čné podmienky na tovar dodaný firmou OBCHOD s.r.o sa riadia reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Faktúra slúži zároveň ako záručný list.


IV. Objednávanie
Objednávajúcemu bude dodaný tovar a služby za vopred dohodnutú cenu. Ak ide o tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nedržíme skladom, predávajúci objednávajúcemu vopred oznámi cenu a termín dodania tovaru. Každá objednávka bude potvrdená e-mailom. Objednávku tovaru je možné zrealizovať nasledovne:- formou elektronického obchodu, na e-mailovej adrese info@skrineasatniky.sk ,prostredníctvom osobnej návštevy naším predajcom.
V. Dodacia lehota
Dodacia lehota na vstavané skrine a drevotriesky narezané a ohranované na mieru a ďalších služieb je 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky objednávajúcim a úhradou ( rozumej reálnym prípisom) zálohovej platby na účet predávajúceho ak nie je dohodnuté inak. V ojedinelých prípadoch si predávajúci vyhradzuje právo na predĺženie dodacej lehoty. Každá zmena sa objednávajúcemu vopred oznámi.
VI.Platobné podmienky
Objednávajúci sa zaväzuje po potvrdení objednávky najneskôr do 10 pracovných dní uhrad zálohovú platbu vo výške 70% z celkovej ceny objednávky, buď bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho: Tatra banka,
č. účtu SK83 1100 0000 0026 2502 8918
alebo hotovostnou platbou osobne predávajúcemu, prípadne dohodou.Pri prevzatí objednaného tovaru( vstavaných skríň, DTD dosiek) sa objednávajúci zaväzuje uhradpredávajúcemu doplatok vo výške 30% z celkovej ceny objednávky hotovostnou platbou u predávajúceho alebo na mieste prevzatia tovaru. Tovar je majetkom predávajúceho do kompletného vyplatenia celkovej sumy objednávky.
VII. Ošetrovanie a údržba DTD dosiek a vstavaných skríň
Povrch
DTD dosiek a vstavaných skríň odporúčame ošetrov iba navlhčenou handičkou vo vode so saponátom alebo prípravkom bez obsahu piesku. Povrchovú úpravu je možné poškodiť riedidlami a podobnými chemickými prípravkami a tiež mechanickým poškodením. Skladovanie dodaných DTD dosiek sa odporúča výlučne v suchých priestoroch.
VIII. Záverečné ustanovenia
Všetky ďalšie práva a povinnosti, pokiaľ nie sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach, sa riadia v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Kontaktné údaje firmy
OBCHOD s.r.o, Tramínová 3, 831 52 Bratislava, telefón: 0911 98 75 75, E-mail: info@skrineasatniky.sk
Čislo účtu pre bezhotovostné platby: Tatra banka: SK83 1100 0000 0026 2502 8918OBCHODNÉ PODMIENKY
1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV
Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou OBCHOD s.r.o., Tramínová 3, Bratislava 831 52 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.posuvnekovanie.sk (ďalej len "obchod").
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.posuvnekovanie.sk
2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu posuvnekovanie.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
3. DODACIE LEHOTY

Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný a odosiela sa kurierskou spoločnostou SDS, TopTrans, OBCHOD, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./
Kupujúci sa zaväzuje:
objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
4. DODACIE LEHOTY

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí 3-10 dní na kovanie a 10 až 18 dní pre drevotriesky, posuvné dvere a pre tovar na mieru. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku rep. objednávku môže stornovať predávajúci po oboznámení kupujúcemu.
5. CENY TOVARU

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je posielaná e-mail po doručení tovaru zákazníkovi do 14 dní, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.
6. PLATBY ZA TOVAR A POŠTOVNÉ

Bankovým prevodom / vkladom na náš účet
Bankové spojenie: Tatra Banka
číslo účtu IBAN: SK83 1100 0000 0026 2502 8918
BIC: TATRSKBX

Dobierka (zásielková služba, Slov. pošta)

SDS, TOPTRANS, OBCHOD, 8,00 EUR
Doprava na kolieska resp. doplnky max. do váha 1 KG. platí pre celé Slovensko. Osobný odber nie je možný.

SDS, TOPTRANS, OBCHOD, 14,40 EUR
Doprava celé Slovensko dĺžka tovaru max. 3 m.

SDS, TOPTRANS, OBCHOD, 17,40 EUR
Doprava Bratislavský kraj dĺžka tovaru nad 3 m.

SDS, TOPTRANS, 20,40 EUR
Doprava Trnavský, Nitrianský a Banskobystrický kraj dĺžka tovaru nad 3 m.

SDS, TOPTRANS, 24,00 EUR
Doprava Trenčianský, Žilinský, Prešovský, Košický kraj kraj dĺžka tovaru nad 3 m.

OBCHOD DOPRAVA PRE DREVOTRIESKU. 10,00 EUR
Doprava na drevotriesku v rámci BA. Rozvoz robíme každú Stredu, Štvrtok medzi 10,00 až 15,00 hod. Doprava nezahŕňa vynášku !

OBCHOD DOPRAVA PRE DREVOTRIESKU. 22,00 EUR
Doprava na drevotriesku do 25 km BA. Rozvoz robíme každú Stredu, Štvrtok medzi 10,00 až 15,00 hod. Doprava nezahŕňa vynášku !

OBCHOD DOPRAVA PRE DREVOTRIESKU. 35,00 EUR
Doprava na drevotriesku do 50 km BA. Rozvoz robíme každú Stredu, Štvrtok medzi 10,00 až 15,00 hod. Doprava nezahŕňa vynášku !

OSOBNÝ ODBER.0 EUR
Osobný odber je možný iba na drevotriesky v BA-Dúbravka!

Osobný odber
Osobný odber je iba možný pre objednávku na drevotriesku pre kupujúceho maximálne kalendárnych dni odo dňa skompetizovania objednávky. Ak nedôjde k platbe do 3 dní, má predávajúci právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.

Tovar kurierskou spoločnosťu
Objednaný tovar zasielame poštou( kovanie) na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky. Náš e-shop v súčasnosti využíva a preferuje zásielky prostredníctvom kurierskej spoločnosti.


- Platba za drevotriesku resp. posuvných dverí sa uhrádza na základe predfaktúry v celej sume objednávky. Keď registrujememe platbu zákazník je informovaný a objednávku zadávame do výroby. Následne zákazníka kontaktujeme e-mail alebo telefonicky.
- Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
- Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!
7. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
8. VRÁTENIE TOVARU

Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu Senator, Agátová 22, Bratislava 841 01, v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený okrem tovaru na mieru( drevotriesky, posuvné dvere a imí). Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru a odpočítaní nákladov na dopravu.
9. REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade reklamácie je potrebné nás kontaktovať prostredníctvom e-mail info@posuvnekovanie.sk a poslať tovar späť, na našu adresu: Senator, Agátová 22, Bratislava 841 01. Po obdržaní tovaru najneskôr do troch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky kurierovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na horeuvednú adresu. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Ak bude kupujúci žiadať odstránenie závady na vlastné náklady, servisný zásah bude uskutočnený až po jeho písomnom súhlase s podmienkami opravy. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
10. OCHRANA SÚKROMIA

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
11. ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade,
ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
V Bratislava 20.5.2018


OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).é údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.šetci pracovníci
SPOLOCNOSTI OBCHOD s.r.o., ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.si neželáte dostávať emaily s našimi akciami, stačí ich vypnúť v nastavení vášho konta, prípadne nás o tejto skutočnosti stačí informovať e-mailom.ískavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.
Môžete kedykoľvek požiadať o zmazanie vášho konta a histórie objednávok e-mailom, písomne alebo osobnou návštevou.
Prevádzkovateľ internetového obchodu
www.skrineasatniky.sk, OBCHOD s.r.o., Tramínová 3, Bratislava 831 52. Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.skrineasatniky.sk. SPROSTREDKOVATEĽ DOPRAVY:
Slovenská pošta, SDS, Top Trans, OBCHOD.
ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).čenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.objednávky, platby za tovar, dodanie objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke
www.skrineasatniky.sk zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
ZOZNAM SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV:
Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ
Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručeniaé údaje:
Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.
Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.
NUTNOSŤ POSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
TRETIE STRANY, KTORÝM BUDÚ ÚDAJE POSKYTNUTÉ:
Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.
ZVEREJNENIE ÚDAJOV:
Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
PRÁVA A POVINNOSTI DOTKNUTEJ OSOBY:
Zákazník spoločnosti
OBCHOD s.r.o., Tramínová 3, Bratislava 831 52 dotknutá osoba v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "dotknutá osoba"), je povinný uviesť pri registrácii konta do internetového obchodu iba úplné a pravdivé údaje.á osoba sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.á osoba sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.á osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:
Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.ácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.áciu jej osobných údajov. Vymazať je pri tom možné iba konto a históriu objednávok na internetovom obchode. V príprípade už existujúcej a spracovanej objednávky musia byť osobné údaje archivované v účtovnom systéme spoločnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.
Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to: e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY:
Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní (neplatí objednávky na DREVOTRIESKY, POSUVNÉ DVERE a tovar ktorý je objednaný na mieru). Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar (platí v prípade, že tovar z objednávky je dodaný naraz) alebo keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný (platí v prípade, ak tovar z objednávky je doručovaný oddelene na viackrát). Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením písomne listom zaslaným poštou na adresu alebo e-mail: OBCHOD s.r.o., Tramínová 3, Bratislava alebo info@skrineasatniky.sk Alebo využite "On-line formulár na odstúpenie od zmluvy", ktorý je dostupný v spodnej časti tejto podstránky. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme (e-mailom) na Vami uvedenú adresu v tomto formulári.Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
DOSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY:
Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu bez ákladov na doručenie tovaru k Vám výnimkou je objednávka na DREVOTRIESKY, POSUVNÉ DVERE a tovar ktorý je objednaný na mieru. Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar kurierskou spoločnosťou (nie na dobierku/dobierky neprijímame) alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


ONLINE FORMULÁR PRE ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Hlavná stránka | E-shop na kovanie | Manuály k výrobe | Drevotrieskové dosky Posuvné dvere | Systémy | Materiály | Doplnky | Galéria | Cenová ponuka vstavanej skrine | Obchodné podmienky | Kontakt | Mapa stránky

TOPlist

Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu